Årsmøte 2016

Årsmøtet ble gjennomført 23. februar, og det var 16 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Arbeidsprogrammet ble vedtatt av årsmøtet og ligger som vedlegg.

Tips noen om siden