Årsmøte 2015

Årsmøtet ble gjennomført 3. mars og det var 15 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Under finner dere protokoll fra årsmøtet, årsmelding for 2014 og regnskap.

Årsmøtet takket Magne Velure for innsatsen han har gjort de årene han har sittet som leder, han har nå fratrådt lederstillingen.

Tips noen om siden