Årsmøte 2014

Årsmøtet ble gjennomført 17. februar og det var 10 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Under finner dere protokoll fra årsmøtet, årsmelding for 2013 og regnskap.

Årsmøtet vedtok også arbeidsprogrammet for 2014, dette finner dere i menyen på venstre side.