Referat Årsmøte 2019

 

                                             ÅRSMØTE  2019  REFERAT

Sted: Nordbyen Omsorgssenter

Tid Onsdag 6 februar KL.18.30

SAK 1. Konstituering av årsmøtet:

        Godkjenning av innkalling:                       Godkjent

        Valg av møteleder:                                  Edny Blokkum Kjelstad

        Valg av referent:                                     Hedda Døssland

        Valg av 2 til å underskrive protokollen:          Trude Fossan      Hege Dyshte Nerseth             

SAK 2.Godkjenning av fremlagt årsmelding:       Godkjent

SAK 3.Innkomne saker:                                    Ingen

SAK4.Vedtak av fremlagt handlingsplan for årsmøteperioden:  Vedtatt

Sak 6.Valg

Valg til lokallagets styre. Valgkomiteens innstilling fremlagt og tatt til følge.

Følgende styre ble vedtatt:

Leder:                  Geir Kjelstad                                        Valgt for 2 år

Nestleder:            Hedda Døssland                                 Ikke på valg

Styremedlem:      Brit Briskelund                                    Valgt for 2 år

Styremedlem:      Trude Fossan                                       Ikke på valg

Styremedlem:       Hege Dysthe Nerseth                        Ikke på valg

Varamedlem:       Naomi Mukantunzi                             Ikke på valg

Varamedlem:       Siri Fuglem Berg                                  Valgt for 2 år.

Øvrige verv i lokallaget:

Valgkomite:           Marit Smistad                                      Valgt for 2 år.

                                Rolf-Gunnar Smistad                           Ikke på valg

Revisor:                  Rolf- Gunnar Smistad                          Valgt for 2 år

 

 

Hege Dysthe Nerseth                                                    Trude Fossan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Følgende styre ble vedtatt:

 

Leder:                Geir Kjelstad                                         Valgt for 2år.

Nestleder:         Hedda Døssland                                   Ikke på valg

Styremedlem:  Brit Briskelund                                      Valgt for 2år

Styremedlem:  Trude Fossan                                         Ikke på valg

Styremedlem:  Hege Dysthe Nerseth                           Ikke på valg

Varamedlem: Naomi Mukantunzi                                 Ikke på valg

Varamedlem: Siri Fuglem Berg                                      Valgt for 2år

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                                                   

Tips noen om siden