Referat Årsmøte 2020

Referat fra årsmøte 2020                   Hunndalen 4. mars 2020   

                                  

 

SAK 1: Konstituering av årsmøtet

  • Innkalling godkjent.
  • Møteleder ble Edny Blokkum Kjelstad
  • Referent ble Trude Fossan
  • Kari Flagstad og Gudrun Karlsdottir Forberg valgt til å underskrive protokollen

SAK 2: Årsmelding ble godkjent uten endringer eller kommentarer

 

SAK 3: Årsregnskap opplest og godkjent med en endring av stedet der julebordet ble avholdt.

 

Sak 4: En innkommen sak om endring av navn til Utviklingshemmedes forbund. Enstemmig            vedtatt og sent videre til fylkeslag.

 

Sak 5: arbeidsprogram for årsmøteperioden lest og gjennomgått uten endringer eller kommentarer.

 

Sak 6: Årsmøtet gir styret fullmakt til å gi fylkesstyre kandidater til landsmøtet i september

 

Sak 7: Valg

  • Valgkomiteens innstillinger til nytt styre

Nestleder Hedda Døssland på valg, tar gjenvalg

Sekretær Trude Fossan på valg, tar gjenvalg

Styremedlem Hege Dyste Nerseth på valg, går ut  

Vara Naomi Mukantunzi på valg, tar gjenvalg.

I tillegg kommer da Rolf Gunnar Smistad inn

  • Nytt medlem av valgkomiteen Gudrun Karlsdottir Forberg        
  •  Valg av representanter til årsmøtet i NFU Oppland fylkeslag gir årsmøtet fullmakt til      styret å finne representanter
  • Kari Flagstad ble valgt til ny revisor.           

 

Referent: Trude Fossan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Følgende styre ble vedtatt:

 

Leder:                Geir Kjelstad                                         Valgt for 2år.

Nestleder:         Hedda Døssland                                   Ikke på valg

Styremedlem:  Brit Briskelund                                      Valgt for 2år

Styremedlem:  Trude Fossan                                         Ikke på valg

Styremedlem:  Hege Dysthe Nerseth                           Ikke på valg

Varamedlem: Naomi Mukantunzi                                 Ikke på valg

Varamedlem: Siri Fuglem Berg                                      Valgt for 2år

 

 

\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                                                   

Tips noen om siden