Referat Årsmøte 2017

 

ÅRSMØTE 2017 - REFERAT

STED: Frivilligsentralens lokaler i Øvre Torvgate Gjøvik. TID: 14 Februar. Kl. 19.00 - ca.21.

SAK 1: Konstituering av årsmøtet

  •   Godkjenning av innkalling:

  •   Valg av møteleder:

  •   Valg av referent:

  •   Valg av to til å underskrive protokollen: Marit Smistad, Henrik Smistad

SAK 2: Godkjenning av årsmelding (Årsmelding deles ut på årsmøtet): SAK 3: Godkjenning av årsregnskap (Regnskap deles ut på årsmøtet): Sak 4: Innkomne saker:
Sak 5: Vedtak av arbeidsprogram for årsmøteperioden:

Sak 6: Valg

Godkjent Godkjent Ingen Vedtatt

Valg til lokallagets styre (Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet - kandidatene er spurt på forhånd). Valgkomiteens innstilling ble tatt til følge, og følgende styre ble vedtatt:

Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor:

Geir Kjelstad
Hedda Døssland Rolf-Gunnar Smistad
Bjug Ringstad
Brit Briskelund
Tom E. Henriksen
Kari Flagstad
Naomie Mukantunzi
Marit Smistad + 1 person til Trond Aarseth

Valgt for 2 år Ikke på valg Ikke på valg Ikke på valg Valgt for 2 år Valgt for 2 år Valgt for 2 år Ikke på valg Valgt for 2 år Valgt for 2 år

Godkjent
Bjug Ringstad Rolf-Gunnar Smistad

Valg av representanter til årsmøtet i NFU Oppland fylkeslag:

Bjug Ringstad, Vivi Marie Meyer Ringstad, Rolf-Gunnar Smistad, Marit Smistad, Hedda Døssland. Flere forespørres etter hvert for å fylle kvoten.

Forslag til kandidater til tillitsverv i fylkesstyret:
Valgkomiteen har jobbet med saken og er ferdig med sin innstilling til kandidater.

____________________ _____________________

Marit Smistad Henrik Smistad 

Tips noen om siden