Innkalling til Årsmøte 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 Gjøvik 23.01.2017

Vi innkaller herved til årsmøte i NFU Gjøvik lokallag Tirsdag 14. februar klokken 19:00 Frivilligsentralen i Øvre Torvgate. Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest mandag 6 februar. Eventuelle saker sendes til leder Geir Kjelstad, Brisklia 6, 2827 Hunndalen eller på e-post g-kjelst@online.no

SAKSLISTE:

SAK 1: Konstituering av årsmøtet

 •   Godkjenning av innkalling

 •   Valg av møteleder

 •   Valg av referent

 •   Valg av to til å underskrive protokollen

  SAK 2: Godkjenning av årsmelding (Årsmelding deles ut på årsmøtet) SAK 3: Godkjenning av årsregnskap (Regnskap deles ut på årsmøtet) Sak 4: Innkomne saker
  Sak 5: Vedtak av arbeidsprogram for årsmøteperioden.

  Sak 6: Valg

 •   Valg til lokallagets styre (Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet - kandidatene er spurt på forhånd)

 •   Valg av representanter til årsmøtet i NFU Oppland fylkeslag

 •   Forslag til kandidater til tillitsverv i fylkesstyret

  Det blir enkel servering.
  Det er fint at både gamle og nye medlemmer setter av datoen, og møter opp!
  VEL MØTT!
  Med hilsen styret i NFU Gjøvik lokallag

  Rolf-Gunnar Smistad (sign.) sekretær 

Tips noen om siden