Årsmelding 2018

 

ÅRSMELDING  for året  2018

           Norsk forbund for utviklingshemmede  (NFU)

           Lokallag: Gjøvik

           Fylkeslag: Oppland

 

          Navn på kommune  Gjøvik

                          

          Styrets sammensetning:

          Da årsmøtene avholdes om våren, må både styret som ble valgt på årsmøtet året før                                  

          (2017) og som satt frem til årsmøte i 2018, og styret som ble valgt på årsmøtet i 2018

          og som skal sitte til årsmøtet 2019, være nevnt i årsmeldingen.

        


 Styret som satt i 2017 frem til årsmøtet i 2018.   Dato for valg: 14.2.

            Leder:                      Geir Kjelstad

            Nestleder:               Hedda Døssland

            Styremedlem:        Rolf-Gunnar Smistad

            Styremedlem:        Bjug Ringstad

            Styremedlem:        Brit Briskelund

            Varamedlem:         Tom E. Henriksen

             Varamedlem:         Kari Flagstad

             Varamedlem:         Naomi Mukantunzi

Styret som satt i 2018 frem til årsmøtet i 2019: Dato for valg: 6.2

             Leder:                      Geir Kjelstad

             Nestleder:              Hedda Døssland

             Styremedlem:        Brit Briskelund

             Styremedlem:        Trude Fossan

             Styremedlem:        Hege Dysthe Nerseth

             Varamedlem:          Tom Henriksen

             Varamedlem:          Kari Flagstad

            Varamedlem:           Naomi Mukantunzi


         Møter- arrangementer-aktiviteter

         Gjøvik lokallag har hatt 6 styremøter 16.1, 14.2, 4.6, 8.10, 9.1, 6.2.

         Deltagelse på NFU Fylkeslag årsmøte. Delegater fra Gjøvik: Geir Kjelstad, Naomi  Mukantunzi,

         Trude Fossan, Brit  Briskelund, Rolf-Gunnar Smistad, Sigurd Døssland og Hedda Døssland.

         Leder har sendt ut hyggelig og informativt  julebrev til medlemmene.

        29.11 var det Julebord på Hovdetun  vandrehjem  på Gjøvik. Arrangementet er et samarbeid

        med tilrettelagte kultur tilbud  Gjøvik kommune  og NFU Vestre Toten kommune. Tradisjonelt

        julebord med juletallerken, utlodning, fin musikk og danseglade gjester.

       

FTU. Friluftsliv tilrettelagt for Utviklingshemmede fortsetter i samarbeid med DNT og Gjøvik kommune. Vi treffes en gang i måneden. Edny Blokkum Kjelstad er lokallagets representant.

Landsstevnet i svømming  i september var i Oslo. Vi gratulerer  NFU  medlem Gunhild Blokkum Kjelstad med gull og sølvmedalje!

Mange NFU medlemmer deltok på moteshow på CC  28.10.

I 2017 var vi både på styremøter og medlemsmøte opptatt av kommunikasjon og erfaringsutveksling med tilrettelagte tjenester  i kommunen.  28.8 ble vi invitert på ledermøte  i tilrettelagte tjenester. Vi fikk  lagt frem våre synspunkter .

NFU er invitert til å være med i en referansegruppe. Kommunen er i gang med kartlegging  av tilbud i forbindelse med  Modell for systematisk samarbeid med pårørende. Vi er også spurt om deltagelse i ROM, et prosjekt Gjøvik har i samarbeid med Voksne for barn.

Kurs og studievirksomhet.

Fylkeslaget har arrangert 2 helgekurs med god deltagelse fra lokallaget. Tema var Venner og kjærester og Hvordan er vi trygge sammen og på sosiale medier.

 

Medlemmer som har tillitsverv på fylkesplan og sentralt plan

Edny Blokkum Kjelstad  er styremedlem i fylkeslaget. Hun er også varamann i styret SAFO innlandet og har deltatt på møte.

Bjug Ringstad  er leder av NFUs valgkomite til landsmøtet 2020.Han bistår enkeltmedlemmer nasjonalt i rettighetssaker.

 

Eksterne råd og utvalg.

Bjug Ringstad er leder av Studieforbundet Næring og Samfunn, nestleder i NIFs utvalg for idrett for mennesker med utviklingshemming, leder av RFF i Gjøvik.   Marit Smistad representerer Oppland i studieforbundet. Hedda Døssland er medlem av RFF Gjøvik, med Edny Blokkum Kjelstad som varamann. Kari Flagstad er medlem av brukerutvalg  for Hjelpemiddelsentralen i Oppland. Hedda Døssland er  medlem av NAVs bruker utvalg i Oppland.

Kari Flagstad representerer NFU og Hedda Døssland representerer RFF i prosjektet for innføring av selvbestemmelse og brukerutvikling for personer med utviklingshemning. Geir Kjelstad og Hedda Døssland deltar i prosjekt vedrørende sysselsetning og aktivisering av utviklingshemmede.

Økonomi

Se vedlagt  og signert revisor attestert regnskap.

Antall medlemmer

Medlemmer pr 31.12.17.   70         Medlemmer pr.31.12.18.  70

Sted      Gjøvik                                                                Dato 6.2.19

Enten leder eller to styremedlemmer må signere

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

         

 

        

                                                                                                                                     

 

           

                                                                                        

Tips noen om siden