Årsmelding 2019

 

                                                              ÅRSMELDING  for året  2019

           Norsk forbund for utviklingshemmede  (NFU)

           Lokallag: Gjøvik

           Fylkeslag: Oppland

 

          Navn på kommune  Gjøvik

                          

          Styrets sammensetning:

          Da årsmøtene avholdes om våren, må både styret som ble valgt på årsmøtet året før                                  

          (2018) og som satt frem til årsmøte i 2019, og styret som ble valgt på årsmøtet i 2019

          og som skal sitte til årsmøtet 2020, være nevnt i årsmeldingen.

        


 Styret som satt i 2018 frem til årsmøtet i 2019.   Dato for valg: 14.2.

            Leder:                      Geir Kjelstad

            Nestleder:               Hedda Døssland

            Styremedlem:        Brit Briskelund

            Styremedlem:        Hege Dysthe Nerseth

            Styremedlem:        Trude Fossan

            Varamedlem:         Tom E. Henriksen

             Varamedlem:         Kari Flagstad

             Varamedlem:         Naomi Mukantunzi

Styret som satt i 2019 frem til årsmøtet i 2020: Dato for valg: 6.2

             Leder:                      Geir Kjelstad

             Nestleder:              Hedda Døssland

             Styremedlem:        Brit Briskelund

             Styremedlem:        Trude Fossan

             Styremedlem:        Hege Dysthe Nerseth

           

            Varamedlem:          Siri Fuglem Berg

            Varamedlem:           Naomi Mukantunzi


         Møter- arrangementer-aktiviteter

         Gjøvik lokallag har hatt 5 styremøter 9.1, 6.2, 27.3, 9.9, 25.11

         Deltagelse på NFU Fylkeslag årsmøte. Delegater fra Gjøvik:  Brit Briskelund, Hege Dyste Nerseth,            Trude Fossan, Marit Smistad, Hedda Døssland og Kari Flagstad.  Vara: Sigurd Døssland

        Leder har sendt ut  julebrev til medlemmene.

        15.11 var det Julebord på Hovdetun vandrerhjem  på Gjøvik. Arrangementet er et samarbeid

        med tilrettelagte kultur tilbud  Gjøvik kommune  og NFU Gjøvik og  Toten kommune. Tradisjonelt

        julebord med juletallerken, utlodning, fin musikk og danseglade gjester.

       

FTU. Friluftsliv tilrettelagt for Utviklingshemmede fortsetter i samarbeid med DNT og Gjøvik kommune. Vi treffes en gang i måneden. Edny Blokkum Kjelstad er lokallagets representant.

Landsstevnet i svømming  i mars var i Asker. Vi gratulerer  NFU  medlemmene Gisa Maturire Niyongabo, Markus Dyste Nerseth og Gunhild Blokkum Kjelstad med gull og sølv og bronsjemedaljer.

Vi er fortsatt opptatt av kommunikasjon og erfaringsutveksling med tilrettelagte tjenester  i kommunen.  Vi har også hatt et møte med kommunen angående erstatningsplikt.

NFU er med i en referansegruppe der kommunen er i gang med kartlegging  av tilbud i forbindelse med  Modell for systematisk samarbeid med pårørende. Vi deltar også i ROM, et prosjekt Gjøvik kommune har i samarbeid med Voksne for barn. Edny Blokkum Kjelstad i NFU er støtteperson. Deltagelsen på møtene har vært god, men det er plass til flere.

Kurs og studievirksomhet.

Fylkeslaget har arrangert 2 helgekurs med god deltagelse fra lokallaget. Vårkurset var; Enkeljympa med Friskis og Svettis, Brannvern, og FN-konvensjonen om rettigheter  for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), ved Hedvig Ekberg generalsekretær i NFU. Høstkurset bestod av; Arbeid for alle, Forskningsprosjekt på Høyskolen i innlandet, og Helt med.

Medlemmer som har tillitsverv på fylkesplan og sentralt plan

Edny Blokkum Kjelstad  er styremedlem/studieleder i fylkeslaget til april 2019. Hun er også varamann i styret SAFO Innlandet og har deltatt på møte. Bjug Ringstad  er leder av NFUs valgkomite til landsmøtet 2020. Han bistår enkeltmedlemmer nasjonalt i rettighets saker.

 

Eksterne råd og utvalg.

Bjug Ringstad er leder av Studieforbundet Næring og Samfunn, nestleder i NIFs utvalg for idrett for mennesker med utviklingshemming, leder av RFF i Gjøvik.   Marit Smistad er styremedlem i Studieforbundet i Oppland. Hedda Døssland er medlem av RFF Gjøvik, med Edny Blokkum Kjelstad som varamann. Kari Flagstad er medlem av brukerutvalg  for Hjelpemiddelsentralen i Oppland. Hedda Døssland er  medlem av NAVs bruker utvalg i Oppland, og varamedlem i brukerutvalg for Hjelpemiddelsentralen. Kari Flagstad representerer NFU og Hedda Døssland representerer RFF i prosjektet for innføring av selvbestemmelse og brukermedvirkning for personer med utviklingshemming. Geir Kjelstad og Hedda Døssland deltar i prosjekt vedrørende sysselsetning og aktivisering av utviklingshemmede. Edny Blokkum Kjelstad deltar som støtteperson i ROM.

Økonomi

Se vedlagt  og signert revisor attestert regnskap.

Antall medlemmer

Medlemmer pr 31.12.18.   68         Medlemmer pr.31.12.19.  65

Sted      Gjøvik                                                                Dato 20.02.20

Enten leder eller to styremedlemmer må signere


Tips noen om siden