Årsmelding 2016

ÅRSMELDING for året 2016 Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Lokallag: GJØVIK Fylkeslag: OPPLAND

Navn på kommune: GJØVIK

Styrets sammensetning:

Da årsmøtene avholdes på våren, må både styret som ble valgt på årsmøtet året før (2015) og som satt fram til årsmøtet i 2016, samt det styret som ble valgt på årsmøtet i 2016 og satt fram til årsmøtet i 2017, være nevnt i årsmeldingen.

Styret som satt i 2015 frem til årsmøtet i 2016. Dato for valg:18. februar 2015

page1image5488 page1image5648

Leder: Nestleder: Studieleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Varamedlem:

Geir Kjelstad
Hedda Døssland
Hedda Døssland
Ellen Johanne Narum Fodnestøl T om E.Henriksen
Naomie Mukantunzi
Trond Aarseth
Rolf-Gunnar Smistad
Kari Flagstad

Styret som satt i 2016 frem til årsmøtet i 2017: Dato for valg:22. februar 2016

page1image10400

Leder: Nestleder: Studieleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem:

Geir Kjelstad
Hedda Døssland Hedda Døssland Rolf-Gunnar Smistad T om E.Henriksen Bjug Ringstad
Kari Flagstad
Naomi Mukantunzi

Møter aktiviteter arrangementer:
Styremøter: Gjøvik lokallag har avholdt 3 styremøter i perioden:

22 februar, 21 april og 26 september.
Deltagelse med stand på Frivilligdagen 10. september.

Deltagelse på Oppland Fylkes årsmøte med følgende delegater:
Hedda Døssland, Bjug Ringstad, Vivi Ringstad, Jan Skartlien, Kari Flagstad.

Leder har sendt ut hyggelig og informativt sommer brev i juni, og julebrev i desember.

Medlemsmøter:
24 mai på Øverby med spill og aktiviteter ute, avsluttet med grilling ved Lavvoen. Julebord for medlemmer holdt 1 desember på Hovdetun vandrehjem i Gjøvik i samarbeid med Tilrettelagte kulturtilbud, Gjøvik kommune.

Kurs- og studievirksomheten

Marit Smistad representerer NFU Oppland i Studieforbundet Næring og Samfunn.

Medlemsmøte ble avholdt 20 januar på Frivilligsentralen. Med info vedrørende arbeid for utviklingshemmede. Deltakere fra Gjøvik kommune og NAV.

Deltakelse i kurs arrangert av andre:
Fylkeslaget holdt kurshelg på Skeikampen 15-17 april. Ble holdt kurs med tema: «Sang og dans». Og annet kurs med tema: «Tvang og makt, selvbestemmelse, vergemålsordningen». God deltakelse fra NFU Gjøvik.
Flere fra NFU Gjøvik deltok i kurs holdt på Gjøvik gård av Gjøvik kommune, Helse og omsorg, Utvikling. Tema: «Vergemål og selvbestemmelse», ble arrangert 2 juni. Fylkeslagets høstkurs ble holdt på Fagernes helga 14-16 oktober. Tema:
«Følelser, -hva er det?». Og annet kurs med tema: «Psykisk helse og idrett». Populære kurs med god deltakelse fra NFU Gjøvik.

Medlemmer som har tillitsverv på fylkesplan og sentralt plan

Her nevnes medlemmer som sitter i fylkesstyret, i ulike utvalg som fylkeslaget har, og medlemmer som er i Landsstyret eller i sentrale utvalg i NFU.

Fylkeslaget: Edny Blokkum Kjelstad, styremedlem.
NFU sentralt: Bjug Ringstad var Nestleder i Landsstyret til 26.09.2016.

Eksterne råd og utvalg
Hedda Døssland sitter i Rådet for funksjonshemmede i Gjøvik kommune,
Edny Blokkum Kjelstad er varamann.
Hedda Døssland er også varamann i brukerutvalget NAV Oppland.
Kari Flagstad deltar i NAV Hjelpemiddelsentralen Oppland brukerutvalg.
Prosjekt for innføring av selvbestemmelse og brukermedvirkning for personer med utviklingshemming innen helse og omsorg i Gjøvik kommune:
Hedda Døssland (Rådet for funksjonshemmede), Kari Flagstad (NFU). Utviklingsprosjekt «Aktivitet og arbeidstrening», hvor
Geir Kjelstad og Hedda Døssland har deltatt fra NFU. Samarbeidsprosjekt i regi av Gjøvik kommune, med NFU og ATS.

 

Økonomi:

Status over den økonomiske stillingen:
Se vedlagt signert og revisorgodkjent regnskap.

Antall medlemmer:

Medlemmer pr. 01.01.2016.: 67 stk Medlemmer pr. 31.12.2016.: 66 stk

Sted: Dato:

Enten leder, eller to styremedlemmer må signere.

__________________________ Underskrift leder/styremedlem

_________________________ Underskrift styremedlem 

Tips noen om siden