Arbeidsprogram 2019

 

Handlingsprogram 2019

                                                       Gjøvik lokallag

 

Landsmøtet i 2016 vedtok arbeidsprogrammet for perioden 2016-2020.

Dette programmet gjelder for hele organisasjonen med fylkeslag og lokallag.

Gjøvik lokallag skal i 2019 særlig ha fokus på:

Prinsipp 3.( Reell innflytelse på eget liv.)

Lokallaget skal fortsatt være med å legge til rette for selvbestemmelse  i Gjøvik.

Prinsipp 4.(Tjenester og ytelser.)

Arbeide for utgiftsdekning av tilsynsordninger for elever med utviklingshemning ,før og etter skoletid, i ungdomsskole og videregåendeskole. 

Prinsipp 5.(Opplæring)

Personer med utviklingshemning har rett til voksenopplæring for videreutvikling av egne ferdigheter og kompetanse.

Lokallaget skal undersøke bruk av lærerkandidat ordning i Gjøvik.

Prinsipp 6.(Eget hjem)

Retten til tjenester er uavhengig av hvor man velger å bo. Vi skal arbeide for at de som venter på eget hjem, skal få realisert dette.

Prinsipp 8,(Rett til arbeid.)

Fortsette arbeidet i prosjektet Sysselsetning og aktivisering av personer med utviklingshemning i Gjøvik.

Prinsipp 9.(Ferie og fritid.)

Arbeide for støtteordninger til feriereiser. Et minstemål er at man får dekket tilsvarende sine enkeltvedtak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips noen om siden