Gjøvik

OBS! Nytt forum etablert, se eget avsnitt!!

Gjøvik v/ Geir Kjelstad Postadresse: Brisklia 6  2827  Hunndalen Telefon: 90173132 E-post: g-kjelst@online.no