Årsmøte og kursdeltagere

Årsmøteprotokoll og arbeidsprogram

Her ligger årmøteprotokollen og arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet

For å lese årsmøteprotokollen med vedlegg klikk her

Tips noen om siden