Årsmøte 3. mars 2015.

Valg:

Styret: Leder, Nils Ole Aune. Nestleder/ kasserer, Svein Landstad. Styremedlemmer: Bjørnar Engan. Modulf Bakken. Stein H. Stokke.

Vararepr: 1. Mildrid Eklo Myhre. 2. Bjørg Inger Kyllo.

Revisor: Bjørg Inger Kyllo.

Holmtun.(1 år): Svein Landstad og Stein H. Stokke. 

Valgkomite: Tove Berg Stokke og Vigdis Thrane Aune.

 

Tips noen om siden