Årsmøtet 3.mars 2015.

Årsmøtet i NFU Stjørdal lokallag ble holdt den 3.03.2015 kl 18 på Fossliåsen.

Saker som ble behandlet: Konstituering. 1. Årsmeldingen for 2014. 2. Regnskapet for lokallaget i 2014. 3. Regnskapet for Holmtun i 2014. 4. Salg av Holmtun. 5. Fullmakt til styret om å fullføre salget av Holmtun. 6. Innkomne saker. 7. Bevilgninger og gaver. 8.Valg. 9. Utsendinger til årsmøtet i NFU Nord-Trøndelag fylkeslag 26. mars 2015 i Namsos. Utsendinger: 1. Stein H. Stokke. 2. Tove Berg Stokke. 3. Vigdis Thrane Aune. Vararepr: 1. Modulf Bakken. 2. Mildrid Myhre. 3. Bjørg Inger Kyllo.

Tips noen om siden