Lokallag

Levanger og Verdal v/ Herdis Kvernbråten Postadresse: Sagstuvegen 17  7653  Verdal Telefon: 48216565 E-post: hekvrb@gmail.com
Levanger og Verdal
Steinkjer og Omegn v/ Kjell Delbekk Postadresse: Mokk Gård  7718  Steinkjer Telefon: 74144757 (P),  48294694 (M) E-post: kjeldelb@online.no
Steinkjer og Omegn
Stjørdal lokallag v/ Nils Ole Aune Postadresse: Dullumsveien 18  7500  Stjørdal Telefon: 91376035 E-post: nils.ole.aune1@ntebb.no
Stjørdal lokallag
Leksvik v/ Annveig Tronstad Postadresse: 7125  Vanvikan Telefon: 74856163 (P), 74856510 (A),  95098234 E-post: ajtronst@online.no
Leksvik
Inderøy v/ Kristin Lie Slapgaard Postadresse: Jektvollvegen 65  7670  Inderøy Telefon: 97169615 E-post: kristin@slapgaard.com
Inderøy