Kristiansund

  • Nyheter for NFU Kristiansund lokallag

    Her kan du lese mer om hva vi gjør i lokallaget
    Nyheter
Kristiansund v/ Øyvind Thiis Postadresse: Konsul Johnsens gate 19  6508  Kristiansund Telefon: 45485477 E-post: nfukristiansund@gmail.com; oyvind.thiis@gmail.com