Styremøter 2014

Styremøter for Molde og Omegn lokallag er den 19.11.2014 og 21.01.2015. Saker som ønskes behandlet av styret må være styret i hende 14 dager før styremøtet. Sted og klokkeslett kommer vi tilbake til.

Tips noen om siden