Årsmøte 2013 i NFU Molde og Omegn

NFU Molde og omegn lokallag inviterer alle medlemmer til årsmøte.

Sted: Enensenteret, Enenveien 12.

Tid: tirsdag den 12.mars 2013 kl 1900

Det vil bli holdt innlegg fra styrets sekretær Ninni May bakke Tornes om: Hva bør et enkeltvedtak inneholde? 

SAKLISTE:

1.Valg av møteleder, Valg av referent

2. Årsmelding avsluttet 31.12

3. Revidert regnskap avsluttet 31.12 

4. Innkomne saker, må være styret i hende 14 dager før årsmøtet

5. Valg av styre: to styremedlemmer, kasserer og to varamedlem.

                         Valg av valgkomite på 3 medlemmer.

                         Valg av utsendinger til fylkeslagets årsmøte i april.

                         Eventuelle nominasjoner på tillitsverv på fylkesplan.              

Styrets sammensetning før årsmøtet har vært slik:

Leder:                  Bente Urke (på valg)

Sekretær:             Ninni May Bakke Tornes

Kasserer:              Per Storstad (på valg)

Styremedlem:        Lillian Nerland

                           Sigrun Kristvik (på valg)

1.varamedlem:  Harald Eriksen (på valg)

2. varamedlem: Kjell Barman (på valg) 

Revisor: Elfrid Fjelnseth Eriksen (på valg)

Valgkomite: Kjell Barman (på valg)

Ingunn Åsbø (på valg)                                             

ENKEL SERVERING AV KAFFE OG RUNDSTYKKER!

Styret ønsker gode diskusjoner om saker som medlemmene er opptatt av og som NFU bør arbeide videre med. 

VEL MØTT!!!

Styret

Tips noen om siden