Påmelingsskjema kulturhelga 2019

Personlig medlem i NFU (Obligatorisk felt)

For å få rabatt må du vere medlem i NFU personlig, det holder ikke at en i familien er NFU medlem.
Bruker rullestol? (Obligatorisk felt)

Vi ønsker navn på ledsager, ikke oppgi navn på bosted/bolig.
Skal du dele på utgiftene til ledsager med noen andre? (Obligatorisk felt)

Jeg ønsker å delta på følgende kurstilbud: (Obligatorisk felt)


Alle som ikke får plass på det kurset som de har som førstevalg, får beskjed. Derfor er det viktig å skrive opp telefonnummer. (Deltagere uten kurs må allikevel betale deltageravgift)
Ønsker å delta på åpningsfesten fredag? (Obligatorisk felt)

Ønsker å delta på kulturfesten lørdag? (Obligatorisk felt)


Deltageravgift kr 700,- for NFU medlemmer, kr 900,- for ikke-medlemmer. Deltageravgift uten kursdeltagelse kr 400,- Deltageravgift en dag uten kursdeltagelse 200,-
Åpningsfest fredag kr 250,- pr. person + festmiddag lørdag kr. 350,- pr.person.
Betales inn på konto: 3910.27.85995. Du er påmeldt når vi har mottatt påmeldingsskjemaet og du har betalt deltageravgift, åpningsfest og festmiddag, hvis du skal ha det. Alle felt i påmeldingsskjemaet må fylles ut! 

Tips noen om siden