Handlingsplan for NFU Hadeland lokallag 2018

Handlingsplan for NFU Hadeland lokallag 2018

I FN- konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne(CRPD*) står det i artikkel 19,

 Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet.

 • Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha anledning til å velge bosted, boform og hvor og med hvem de skal bo på lik linje med andre.

 • - Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være inkludert i og delta i samfunnet.

 1. Bolig

  Vi skal arbeide for at våre medlemmer får mulighet til å velge hvordan de vil bo, på lik linje med andre.

 2. Arbeid

  Vi skal oppfordre kommunene til å tenke mere inkludering av utviklingshemmede i det vanlige arbeidsmarkedet i kommunen.

 3. Organisasjon.

       Vi må fortsatt være aktive i de kommunale rådene.

 4. Kultur og fritid

               Lokallaget skal arrangere vårfest fredag 4.mai og førjuls-treff 

               lørdag 24.november.

              

Vi skal forsøke å øke medlemstallet og samtidig ta vare på medlemmer på en slik måte at alle føler at det er nyttig å være medlem i NFU.

Vi vil prøve å synliggjøre oss mer i lokalmiljøet.

 (* Committee on the Rights of Persons with Disabilities)

Tips noen om siden