Innkalling til Årsmøte 2020

            INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020             Hunndalen 7. februar 2020      

 

 

 

Vi innkaller herved til årsmøte i NFU Gjøvik lokallag Torsdag 27. februar klokken 18:00Nordbyen Omsorgssenter, Utfarten 6 (nye kantina). Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest 21. februar 2020. Eventuelle saker sendes til leder Geir Kjelstad, Brisklia 6, 2827 Hunndalen eller på e-post geir.kjelstad@gmail.com                   

 

SAKSLISTE:

 

SAK 1: Konstituering av årsmøtet

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to til å underskrive protokollen

SAK 2: Godkjenning av årsmelding (Årsmelding deles ut på årsmøtet)

SAK 3: Godkjenning av årsregnskap (Regnskap deles ut på årsmøtet)

Sak 4: Innkomne saker

Sak 5: Vedtak av arbeidsprogram for årsmøteperioden.

Sak 6: Forslag til utsendinger til NFU`s landsmøte i september 2020

Sak 7: Valg

  • Valg til lokallagets styre (Valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet - kandidatene er spurt på forhånd)
  • Valg av et medlem til valgkomiteen      
  • Valg av representanter til årsmøtet i NFU Oppland fylkeslag
  • Valg av revisor

 

Det blir enkel servering.

 

Det er fint at både gamle og nye medlemmer setter av datoen, og møter opp!

 

VEL MØTT!

 

Med hilsen styret i NFU Gjøvik lokallag

 

Geir Kjelstad (sign.)

leder

 

 

Tips noen om siden