Handlingsprogram 2020

 

                             Handlingsprogram 2020

                                                Gjøvik lokallag

 

Landsmøtet i 2016 vedtok arbeidsprogrammet for perioden 2016-2020.

Dette programmet gjelder for hele organisasjonen med fylkeslag og lokallag.

Gjøvik lokallag skal i 2020 særlig ha fokus på:

Prinsipp 3. (Reell innflytelse på eget liv)

Lokallaget skal fortsatt være med å legge til rette for selvbestemmelse  i Gjøvik.

Prinsipp 4. (Tjenester og ytelser)

Arbeide for utgiftsdekning av tilsynsordninger for elever med utviklingshemming, før og etter skoletid, i ungdomsskole og videregåendeskole. 

Prinsipp 5. (Opplæring)

Personer med utviklingshemming har rett til voksenopplæring for videreutvikling av egne ferdigheter og kompetanse.

Lokallaget skal undersøke bruk av lærekandidat ordning i Gjøvik.

Prinsipp 6. (Eget hjem)

Retten til tjenester er uavhengig av hvor man velger å bo. Vi skal arbeide for at de som venter på eget hjem, skal få realisert dette.

Prinsipp 8. (Rett til arbeid)

Fortsette arbeidet i prosjektet Sysselsetning og aktivisering av personer med utviklingshemming i Gjøvik.

Prinsipp 9. (Ferie og fritid)

Arbeide for støtteordninger til feriereiser. Et minstemål er at man får dekket tilsvarende sine enkeltvedtak.

 

 

 

 

 

 

 

Tips noen om siden