104 i kø for bolig i Bergen

 

NFU Bergen lokallag har fått de sist oppdaterte tall på hvor mange personer med utviklingshemming som står i kø for å få bolig i Bergen. Den 1. januar i år sto 104 personer på venteliste.

Kommunen må bygge mer!

NFU mener at det er beklagelig at det fremdeles er så mange som står i kø for å få leilighet. I desember vedtok bystyret et budsjett der det var lagt inn at det skal bygges ett bofellesskap i 4-årsperioden. NFU mener dette er alt for lite! Helsebyråden har lovet oss en plan for tjenester til utviklingshemmede i løpet av 2014. NFU vil fortsatt holde trykket oppe for at kommunen skal få bygget nok boliger i Bergen! Vi vil følge opp planarbeidet og ikke gi oss før vi ser at kommunen tar dette på alvor og avsetter midler i budsjett.

Kriterier for tildeling

Kommunen opplyser at kriteriene for å søke bolig er at du er over 18 år og har diagnosen utviklingshemming. Hvis du søker før du er 18 blir søknaden avvist. Derfor er ventelisten reelle tall i forhold til boligbehovet nå.

Mange takker nei

Vi får også opplyst at det i 2012 var 23 personer som fikk tilbud om leilighet. I fjor, 2013, var det 21 personer. Kommunen sier også at de opplever ved tildelingene at det er en del som takker nei til tilbud om leilighet. I 2012 var det 4, og i 2013 var det 11 som takket nei. De forsikrer oss likevel at alle ledige leiligheter er tildelt. Når etat for forvaltning lager sin innstilling for hvem som skal få tilbud om leilighet, lager de en prioriteringsliste med flere personer. Når den første på listen takker nei, går tilbudet til neste. De opplyser at hovedgrunnen til at det blir takket nei er beliggenhet.

Tips noen om siden