NFU Hordaland fylkeslag

ToKrsk Folkehjelp, Frivilligsentralen i Stord og NFU sinSommarleir2016

Komande arrangement:

 

Lokallagsledarsamling 6. og 7. oktober 2018 på Hotel Scandic Kokstad. 

Invitasjon og påmelding vert sendt ut til lokallaga. Det er viktig at alle lokallag sender leiar 
eller ein annan person frå styre på samlinga. Program vert sendt ut seinare.

Påmeldingsfrist 15. september 2018

 

 

Kultursamling 27. og 28. oktober 2018 på Hotell Edvard Grieg.

Invitasjon og påmelding vert sendt ut til lokallaga. Invitasjonen vert ikkje sendt ut
i posten til alle medlemmar slik som tidlegare. Lokallaga får ansvaret for å senda 
innbydelse og påmelding til alle medlemmar.

Påmeldingsfrist 1. oktober 2018

Program og påmelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjelp til publisering på hjemmesidene 

Hvis lokallagene ønsker å publisere noe på fylkeslagets sider, kan de kontakte:

Evy Knutsen på e-post eller Aina Ask på e-post

NFU Hordaland fylkeslag v/ Kai Esten Dale Postadresse: Reio 15  5208  Os Telefon: 93025093 E-post: kai.esten.dale@knett.no

Tips noen om siden

Ingen aktiviteter funnet