Nytt styre for 2017

Det nye styret består av :

Leder : Irene Dammen Dillerud

Nestleder / Sekretær : Helen Wolden Tolvstad

Økonomansvarlig/ styremedlem : Kari Simensen

Styremedlem : Ivar Trondsen

Styremedlem : Rune Norstad

Vara : Magnar Nybakk

Tips noen om siden