NFU Ringsaker og omegn lokallag.

NFU Ringsaker og omegn lokallag. v/ Eva Olsen Høisveen Postadresse: Ringsakervegen 38  2380  Brumunddal Telefon: 62340914,  48193960 E-post: eo-ho@online.no