STYRET BESTÅR AV:

Styret i NFU Elverum og omegn i 2014:

Torill Vagstad, leder, tlf 40 28 83 07,   epost torill.vagstad@gmail.com

Anne Grethe Skaug  tlf 97 51 63 83,   epost ru.skaug@online.no

Asbjørn Skogestad   

Mona Lilleeng           tlf  95 99 45 16,   epost monalilleeng@hotmail.com

Varamedlemmer:

1. Lena Rundberget og Toril Myhrer       

2. Anne Marie Myhrer                           

3. Bodil Thorbjørnsen
 

Tips noen om siden