Oppstart av lokallag i Hamar 7. september klokken 18.

Nå starter vi lokallag i Hamar!

NFU  (Norsk forbund for utviklingshemmede) er med sine vel 8000 medlemmer, en av Norges største menneskerettighetsorganisasjoner.  Medlemmene er organisert i fylkeslag i alle landets fylker, og videre i lokallag.  I Hedmark finnes det lokallag i Trysil, Stange, Ringsaker, Kongsvinger, Nord-Odal, Grue, Våler og Elverum, med til sammen godt over 400 medlemmer.  Medlemstallet øker stadig.

 

NFU er en forening for utviklingshemmede i alle aldre, samt for deres foreldre og pårørende.  Andre  interesserte (f.eks verger) er også velkommen som medlemmer. 

NFU`s valgspråk er «Et samfunn for alle».  Foreningen arbeider for likeverd og likestilling for alle mennesker, uansett funksjonsevne. Foreningen vil være et forum  der utviklingshemmedes rettigheter, interesser og behov skal stå i sentrum. Lokalforeningene i Hedmark arrangerer også sosiale samlinger, fagkvelder etc. 

Nå starter vi opp i Hamar, og inviterer alle som vil være med til::

Informasjonsmøte og oppstartsmøte

Tid: Mandag 7.sept  kl. 18.00                   

Sted: Storsalen i Parkgården                    

Det vil bli enkel servering.  For evt opplysninger om møtet, kontakt  leder NFU Hedmark Fylkeslag:  Torill Vagstad, tlf 40 28 83 07.  Epost: torill.vagstad@gmail.com

Sjekk også nettsiden til NFU: www.nfunorge.org .  Facebook:  Norsk forbund for utviklingshemmede. 

MØTET ARRANGERES MED BISTAND OG STØTTE FRA HAMAR KOMMUNE v/Anne Brendjord tlf: 90 98 06 15        

epost : anne.brendjord@hamar.kommune.no 

VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE!

 

Tips noen om siden