Lokallag

Nedre Buskerud v/ v/ leder Eli Steen Postadresse: Austadveien 34  3043  Drammen Telefon: 90614863 E-post: elisteen67@gmail.com Annet: Nestleder: Kjersti Jacobsen jakj@online.no 93098945
Nedre Buskerud
Hallingdal v/ Bente Lagmandokk Postadresse: Alfarvegen 14  3540  Nesbyen Telefon: 95128286 E-post: lagmandokk.gunnar@gmail.com
Hallingdal
Ringerike og Hole v/ Lena Lybæk Telefon: 91599311 E-post: Lena.Lybaek@online.no
Ringerike og Hole
Kongsberg v/ Anne Hørtvedt Postadresse: Markveien 6b  3615  Kongsberg Telefon: 45264649 E-post: nfu.kongsberg@gmail.com
Kongsberg
Øvre Eiker v/ Birgitte Boldvik Postadresse: Jens Bjelkesgate 41 A  0578  Oslo Telefon: 93890671 E-post: brigitte.boldvik@gmail.com
Øvre Eiker
Nedre Eiker v/ Roy Iversen Laheld Postadresse: Kolbrækveien 35 A  3303  Hokksund Telefon: 41204367 E-post: roy.laheld@hotmail.com
Nedre Eiker