Lokallag

Nedre Buskerud v/ v/ leder Eli Steen Postadresse: Austadveien 34  3043  Drammen Telefon: 90614863 E-post: elisteen67@gmail.com Annet: Nestleder: Kjersti Jacobsen jakj@online.no 93098945
Nedre Buskerud
Hallingdal v/ Bente Lagmandokk Postadresse: Alfarvegen 14  3540  Nesbyen Telefon: 95128286 E-post: lagmandokk.gunnar@gmail.com
Hallingdal
Ringerike og Hole v/ Lena Lybæk Telefon: 91599311 E-post: Lena.Lybaek@online.no
Ringerike og Hole
Kongsberg v/ Anne Hørtvedt Postadresse: Markveien 6b  3615  Kongsberg Telefon: 45264649 E-post: nfu.kongsberg@gmail.com
Kongsberg
Øvre Eiker v/ Birgitte Boldvik Postadresse: Martin Borrebekkens vei 29  0584  Oslo Telefon: 93890671 E-post: brigitte.boldvik@gmail.com
Øvre Eiker
Nedre Eiker v/ Sølvi Karin Rekkedal Grimstad Telefon: 9903948 E-post: solvi.k.Grimstad@drmk.no
Nedre Eiker