Fylkeslaget styre

Styret i NFU Buskerud fylkeslag består av

Leder:    Inger Tronrud
Adresse    Øvre Nordbergveien 2
    3514 Hønefoss
Telefon   922 27 275
E-post    itronru@online
     
Nestleder   Roar Høidal
Adresse    Gustava Kiellands vei 3
    3610 Kongsberg
Telefon   926 98 957
E-post    roar.hidal@ebnett.no
     
Studieleder    Helene Holand
Adresse    Langfaret 28
     3550 Gol
Telefon    911 22 459
E-post     heleneholand@live.no
     
Styremedlem   Bente Elvehjem
Adresse    Nordahl Bruns gate 12 B
    3018 Drammen 
Telefon
  990 35 865 
E-post     bente.elvehjem@ebnett.no 
     
Styremedlem
  Lars Petter Throndsen 
Adresse    Betzy Kjelsbergs vei 107 B 
    3024 Drammen 
Telefon    464 31 533 
E-post    lars-thr@online.no
     
Styremedlem    Lena Lybæk 
Adresse    Sætrang gaten 36 
    3514 Hønefoss 
Telefon
  915 99 311 
E-post
  lybaekl@online.no 
     
Styremedlem    Bjørn Lesjø 
Adresse    Lahelldammen 1 
    3400 Lier
Telefon    915 48 531 
E-post    alflesjo@online.no 
     

Tips noen om siden