NHF/SAFO Øst inviterer til uformelt info- og pratemøte om BPA 6. februar 2020 kl. 17 - 20 i Galleri Oslo

NHF/SAFO Øst inviterer til uformelt info- og pratemøte om BPA 6. februar 2020 kl. 17 - 20 i Galleri Oslo

Denne invitasjonen er sendt til lokallagene i NHF og NFU Øst,

og til alle som ble foreslått som SAFO-representanter til kommunale råd i Øst.

Spre gjerne videre til andre interesserte. Åpent også for medlemmer fra våre naboregioner.

 

 

Informasjons- og dialogmøte om BPA (Brukerstyrt Personlig assistanse)

Torsdag 6. februar 2020 kl. 17 – 20. NHFs kantine på Galleri Oslo.

 

Vi har hørt at en lang rekke kommuner nå kanskje kommer til å lage konsesjonsavtaler for en BPA-ordning som er langt dårligere enn det som var intensjonen med BPA-ordningen. De avtalene kommunene nå er i ferd med å lage, vil bli stående i 6 – 8 år.

Medlemmer i kommunale råd for funksjonshemmede, tillitsvalgte og alle som berøres direkte og indirekte bør gjøre det vi kan for å forhindre at det skjer.

 

  • Men hva er en dårlig BPA-ordning og hva er en god BPA-ordning?
  • Hvordan kan vi få innsyn i hva kommunen planlegger og hva bør vi se etter i kommunens forslag?  
  • Vi ønsker at «Alminnelige kontraktsbestemmelser for BPA» fra Norsk Standard følges, men hva står det i denne standarden?
  • Hva kan vi gjøre for å påvirke kommunen?

 

Monica Haugen fra NHFs sentraladministrasjon har mange års erfaring og grundig kunnskap om BPA.

Hun gir en kort innføring i hva BPA er, før hun gjennomgår spørsmålene ovenfor og flere punkter.

Det settes av god tid til spørsmål og diskusjoner.

Vi vil gjerne ha med deg som kan mye om BPA og deg som kan lite.

 

Møtet er gratis, men send en melding tilhanne.grimstvedt@nhf.no innen mandag 3. februar hvis du kommer.

Vi spanderer pizza, kaffe og te.

(NB! Vi har dessverre ikke teleslynge i NHFs kantine.)

 

 

Med vennlig hilsen 
SAFO Øst


Hanne Grimstvedt

Koordinator / daglig leder 
(og regionskontorleder NHF Øst)

Tlf (m):  940 32 887 /  hanne.grimstvedt@nhf.no

NHF Øst, Pb.9219 Grønland, 0134 Oslo

(Besøksadresse: Galleri Oslo, Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo)

Tips noen om siden