NHF/SAFO Øst inviterer til kurs om Likestillingskamp og rettighetsarbeid.

Ett kurs fordelt på 2 kvelder (ingen overnatting) på Quality Hotell Entry, Mastemyr:

Denne invitasjonen er sendt til alle som ble foreslått som SAFO-representanter til kommunale råd i Øst,

og  lokallagene i NHF og NFU Øst (send videre til medlemmene).

 

 

Del 1 tirsdag 11. februar kl. 17 – 21. Del 2 tirsdag 25. februar kl. 17-21.

 

Råd for funksjonshemmede skal arbeide for målet om funksjonshemmedes likestilling i samfunnet. Regjeringen og funksjonshemmedes organisasjoner har ulik oppfatning av strategi og handling for å nå målet.

Hvordan kan du arbeide i rådet og i din organisasjon for samme mål?

 

 

Del 1 tirsdag 11. februar kl. 17-21

Regjeringens strategi og handlingsplan «Et samfunn for alle»v/ Arne Lein

 

Del 2 tirsdag 25. februar 17-21

CRPD (FN-konvensjonen) og NHFs likestillingsstrategi v/Tove Linnea Brandvik, forbundsleder NHF

 

 

Kurset er gratis, men krever påmelding tilhanne.grimstvedt@nhf.no  innen torsdag 6. februar.

Påmeldingen din betyr at du deltar på begge kurskveldene.

Vi spanderer gryterett, kaffe og te. Gi beskjed om evt. matallergier sammen med påmeldingen.

 

Adresse til hotellet er Lienga 11, 1414 Trollåsen. Gratis parkeringsplass.

 

 

Med vennlig hilsen 
SAFO Øst


Hanne Grimstvedt

Koordinator / daglig leder 
(og regionskontorleder NHF Øst)

Tlf (m):  940 32 887 /  hanne.grimstvedt@nhf.no

NHF Øst, Pb.9219 Grønland, 0134 Oslo

(Besøksadresse: Galleri Oslo, Schweigaardsgate 12, 0185 Oslo)

 

Tips noen om siden