Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et lovpålagt organ for kommunen og andre aktører. Rådet får bl.a. kommunale plansaker til uttalelse og påpeker forhold innenfor sitt arbeidsområde som bør endres eller følges opp. 

Forrige valgperiode satt Tonje Jensen som fast medlem av KRFF med Anita Edseth Holter som vara.

For denne valgperioden er Anita valgt inn som fast representant for NFU Øvre Romerike som pårørenderepresentant.

Vi ser deltagelsen i KRFF som et svært viktig forum for oss i Nfu til å være et talerør for våre medlemmer.

Valget ble holdt på kommunestyremøte 4. februar 2020 og gjelder for perioden 2020-2023

 

Tips noen om siden