Vi vil gjerne være litt flere i år

NFU Akershus fylkeslag arrangerer to møter med lokallag , medlemmer og andre interesserte i høst.

1 møte:

Sted: Lillestrøm kultursenter

Tid: Tirsdag 26. november, kl. 17.30 – ca 19.30

Tema: 

Hvorfor trenger vi lokallagene? 

Kommunale råd – et viktig forum for brukermedvirkning?

Enkel bevertning – besøk fra NFU sentralt ; 

Jens Petter Gitlesen har meldt sin ankomst !

2. møte

Møte med foreldre, ansatte, tillitsvalgte, andre interesserte

Sted: Mastemyr hotell, Oppegård – høstmøte 2

Tid: Onsdag 27.november.    Kl 18 – 20 – Om helse og utviklingshemming

Tema: Når pasienten har ledsagerbehov

v/Bjørn Hjalmar Nielsen - Avd samhandling A-hus

A-hus har utviklet en god modell for et helhetlig ”tilsyn”

(tilstedeværelse av nødvendig personale under sykhusopphold) 

Helserett v/NFU sentralt 

Invitasjon

Tips noen om siden

Fire jenter på skolen

Støtt oss/bli medlem

Støtt vårt arbeid for likeverdige muligheter for alle. Meld deg inn nå!

Støtt oss/bli medlem