Gjennomsnitt av meningsmålinger for juni (Kilde: Poll of Polls)

Stort borgerlig flertall

Drøyt to måneder til valget kan de borgerlige partiene glede seg med en solid ledelse på de rødgrønne regjeringspartiene.

Gjennomsnittet av meningsmålingene for juni, viser at regjeringspartiene (SV, Ap, Sp) har en oppslutning på 37,4%.

Høyre (H) og Fremskrittspartiet (Frp) har en oppslutning på 48,4%.

Partiene Høyre (H), Fremskrittspartiet (Frp), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V) har samlet en oppslutning på 57,9%.

Beregnet fordeling av stortingsrepresentanter

Figur: Beregnet fordeling av stortingsrepresentanter H: 57, Ap 52, Frp 30, SV 7, Sp 7, KrF 8, V 7, Rødt 1 (Kilde: Poll og polls)

Beregningene viser at H og Frp vil få flertall alene med 87 stortingsrepresentanter. De rødgrønne ligger an til å få 66 stortingsrepresentanter.

De mest aktuelle regjeringsalternativene etter valget er kanskje:

  • H+Frp. Partiene ligger an til å få flertall i Stortinget. Men H og Frp er langt i fra enige og Erna Solberg har sagt at hun foretrekker en regjering hvor partiene V og KrF er med.
  • H+Frp+KrF+V. Partiene ligger an til å få 102 stortingsrepresentantet og et kjempestort flertall. Men uenigheten mellom disse fire partiene er enda større enn mellom H og Frp.
  • H+KrF+V. Disse tre partiene kan samarbeide godt, men de ligger bare an til å få 72 stortingsrepresentanter. Skal H+KrF+V kunne regjere, må de få støtte fra minst 13 andre stortingsrepresentanter. Frp har sagt at de ikke vil støtte en slik regjering.

Les mer om stortingsvalget på Poll og polls

Jens Petter Gitlesen

1 juli 2013

Tips noen om siden