Illustrasjonsfoto av et rødt trafikklys

Sperregrense

Partier som får mindre enn 4% oppslutning ved stortingsvalg, får svært få stortingsrepresentanter.

På Stortinget er det 169 representanter. 150 av blir valgt fra stemmene i deres hjemfylke. 19 av plassene på Stortinget er utvjevningsmandater.

Et parti som nesten får en representant i hvert fylke, kan få temmelig mange stemmer, men det får ingen stortingsrepresentanter. Utjevningsmandatene skal gjøre det slik at partiene får omtrent like mange stortingsrepresentanter som partiets valgoppslutning tilsier.

Men for å få utjevningsmandater, må et parti få minst 4% av stemmene. Derfor sier vi at det er en sperregrense på 4%.

Ved stortingsvalget i 2005 fikk Venstre 5,9% av stemmene og 10 stortingsrepresentanter. Fire av disse var utjevningsmandater. Ved stortingsvalget i 2009 kom Venstre under sperregrensen med 3,9% av stemmene og fikk ingen utjevningsmandater og kun to stortingsrepresentanter.

For de små partiene som SV, Sp, V og KrF, er det veldig viktig å komme over sperregrensen. Gjør de det, vil de få mange utjevningsmandater.

Jens Petter Gitlesen

10 juni 2013

Tips noen om siden