Illustrasjon av partibarometer

Meningsmålinger

Stortingsvalg har vi bare hvert fjerde år. Men hele tiden er det mange som lurer på hvordan partienes oppslutning er. Meningsmålingene gir et svar på dette.

Aviser, radio og tv kjøper politiske meningsmålinger. Vi får ca. 10 slike meningsmålinger per måned.

Resultatene fra meningsmålingene varierer. I mai måned fikk Arbeiderpartiet 27,3 % i en måling fra som Norstat gjorde for NRK, mens de fikk 30,0 % i en måling som Norstat gjorde for avisen Vårt Land.

En meningsmåling består vanligvis av at en ringer til ca. 1000 personer og spør dem hva de har tenkt å stemme. Fordi en ikke spør alle som skal stemme, men bare noen utvalgte, vil resultatene variere.

For store partier som Arbeidepartiet og Høyre, kan en regne med en feilmargin på rundt 3 %. Hvis en meningsmåling viser at Arbeiderpartiet får 30 %, kan det godt være at de ikke skulle hatt mer enn 27 % eller kanskje de skulle hatt 33 %.

For de små partiene er feilmarginen mindre, rundt 1,5 %. Hvis en meningsmåling viser at Venstre får 5 %, kan det godt være at de ikke skulle hatt mer enn 3,5 % eller kanskje de skulle hatt 6,5 %.

Ser vi på gjennomsnittet av mange meningsmålinger den samme måneden, vil dette være mye sikrere enn den enkelte målingen.

Jens Petter Gitlesen

11 juni 2013

Tips noen om siden