Svarene parti for parti

Her har vi samlet svarene parti for parti

Mann som kler på seg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjem 

Hva vil ditt parti gjøre
for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo
og hvem vi skal bo sammen?

 

Høyre

Høyres logo. To blå hjerter

Vi vil at det skal bli bygget nok boliger,
slik at alle får et hjem.
Høyre vil at brukerne
skal få bestemme mer selv.    
                                                                                                      

  

Blid mann med cowboyhatt hjemme i leiligheten sin


Hva vil ditt parti gjøre  
for at det skal bygges flere boliger som vi selv kan eie?

 

Høyre

Høyres logo. To blå hjerter

Vi vil sørge for at det ikke er så dyrt å låne penger,
så flere har råd til å kjøpe sin egen bolig.   
                                                                                                      

 

Mann som får hjelp til å lage mat hjemme.

Hva vil ditt parti gjøre
for at vi selv skal kunne bestemme
hvem som gir oss den hjelpen vi trenger?

 

Høyre

Høyres logo. To blå hjerter

Høyre vil at du selv skal velge
hvem som skal jobbe hjemme hos deg.
Du kan velge kommunen eller private.  
                                                                                                      

 

Mann på jobb på verksted

Arbeid
Hva vil ditt parti gjøre for å tilrettelegge for at vi skal få vanlige jobber?

 

Høyre

Høyres logo. To blå hjerter

Høyre vil at flest mulig skal ha jobb.
Vi vil bruke  tilskudd fra NAV for å få flere arbeidsgivere til å ansette utviklingshemmede i vanlig jobb. 
                                                                                                      

 


Elev på kokk og servitør utdanning

Utdanning

Utdannelse er viktig for å få jobb også for oss.
Hva vil ditt parti gjøre for å gi oss en bedre utdannelse?

 

Høyre

Høyres logo. To blå hjerter

Høyre mener alle unge bør få utdanning som passer for dem.
Derfor vil Høyre ha en god skole.
Vi vil også at voksne skal kunne få utdanning som passer for dem,
om de trenger det for å få jobb. 
                                                                                                      

 

 

Dame og mann på motorsykkeltur

Ferie og fritid

Utviklingshemmede har ikke den samme muligheten som andre
til å reise på ferie,
fordi det blir alt for dyrt.
Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få like muligheter
som alle andre?

 

Høyre

Høyres logo. To blå hjerter

Det er opp til kommunene å legge til rette for
at utviklingshemmede får ferie.
Ta opp denne saken med politikerne i din kommune.                                                                                                      

 

  

Dame hos legen 

Helse
Utviklingshemmede opplever ofte å ikke bli tatt på alvor
eller forstått av leger og sykepleiere.
Hva vil ditt parti gjøre
for at vi skal få nødvendig hjelp og bli behandlet på en god måte?

 

Høyre

Høyres logo. To blå hjerter

Alle har rett til helsehjelp
og god behandling av leger og sykepleiere.
Høyre er opptatt av at utviklingshemmede pasienter
skal være med når noe skal bli bestemt.
Det er viktig at de møter leger og sykepleiere
som har vet hva de trenger,
slik  at de skal bli tatt på alvor og bli forstått.                                                                                                  

 

  


Mann som kler på seg

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjem 

Hva vil ditt parti gjøre
for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo
og hvem vi skal bo sammen?

 

Arbeider-
partiet
 AP logo

Utviklingshemmede skal ikke måtte dele bolig   
med noen de ikke ønsker å bo sammen med.
Beboeren skal ha en leilighet som han trives i.
Tjenestene beboeren får skal være tilrettelagt.
Tjenesteyteren skal respektere brukernes rett til privatliv
og rett til å bestemme selv.

 

  

Blid mann med cowboyhatt hjemme i leiligheten sin


Hva vil ditt parti gjøre  
for at det skal bygges flere boliger som vi selv kan eie?

 

Arbeider-
partiet
 AP logo

Den rødgrønne regjeringen har laget en boligmelding.
Den åpner for at startlån kan betales ned over 50 år.  
Dette lånet er spesielt for unge søkere.

 

 

Mann som får hjelp til å lage mat hjemme.

Hva vil ditt parti gjøre
for at vi selv skal kunne bestemme
hvem som gir oss den hjelpen vi trenger?

 

Arbeider-
partiet
 AP logo

Vi vil at brukerstyrt personlig assistent (BPA)
skal være noe du har krav på hvis du trenger det.
Brukeren skal selv bestemme når assistenten skal komme
og hvilke oppgaver de vil at han skal ha. 

 

 

Mann på jobb på verksted

Arbeid
Hva vil ditt parti gjøre for å tilrettelegge for at vi skal få vanlige jobber?

 

Arbeider-
partiet
 AP logo
Vi vil gjøre det lettere for utviklingshemmede å få jobb.
Holdningene til arbeidsgiverne må bli forandret.

Vi skal bruke mer penger på arbeidsplasser
både i vanlige bedrifter og i bedrifter med tilrettelagt arbeid.

 


Elev på kokk og servitør utdanning

Utdanning

Utdannelse er viktig for å få jobb også for oss.
Hva vil ditt parti gjøre for å gi oss en bedre utdannelse?

 

Arbeider-
partiet
 AP logo
Skolen skal tilrettelegge opplæringen
etter elevenes evner og hva de kan klare.
De elevene som trenger  mer tilrettelagt opplæring,
har rett til spesialundervisning. 

 

 

Dame og mann på motorsykkeltur

Ferie og fritid

Utviklingshemmede har ikke den samme muligheten som andre
til å reise på ferie,
fordi det blir alt for dyrt.
Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få like muligheter
som alle andre?

 

Arbeider-
partiet
 AP logo
Det er opp til kommunene å bestemme
hvordan utgifter til reise og opphold
for ledsagere på ferieturer skal dekkes.

 

  

Dame hos legen 

Helse
Utviklingshemmede opplever ofte å ikke bli tatt på alvor
eller forstått av leger og sykepleiere.
Hva vil ditt parti gjøre
for at vi skal få nødvendig hjelp og bli behandlet på en god måte?

Arbeider-
partiet
 AP logo
For å kunne gi utviklingshemmede gode helsetjenester
må leger og sykepleiere vite hva de trenger
og hvordan de best skal hjelpe.
De må  kjenne til  
pasientenes individuelle forutsetninger og behov.

 

  

Mann som kler på seg

 

 

 

 

 

 


 

Hjem 

Hva vil ditt parti gjøre
for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo
og hvem vi skal bo sammen?

 

Fremskritts-
partiet

Frp Eple 

For Fremskrittspartiet er det en selvfølge
at alle skal bestemme selv, 
hvor de vil bo og hvem de vil bo sammen med.
Vi vil aldri godta at noen ikke får bestemme dette selv.

  

Blid mann med cowboyhatt hjemme i leiligheten sin


Hva vil ditt parti gjøre  
for at det skal bygges flere boliger som vi selv kan eie?

 

Fremskritts-
partiet

Frp Eple 

FrP vil   gjøre det enklere for utviklingshemmede å få lån.  
Vi vil også gi penger for å få tilpasset boligen til  den enkelte. 

 

Mann som får hjelp til å lage mat hjemme.

Hva vil ditt parti gjøre
for at vi selv skal kunne bestemme
hvem som gir oss den hjelpen vi trenger?

 

Fremskritts-
partiet

Frp Eple 

FrP ønsker at den enkelte selv
skal kunne bestemme hvem som skal hjelpe.
Vi vil at alle skal kunne ha en  brukerstyrt personlig assistent.(BPA)
Den som hjelper deg kan enten komme  fra  kommunen eller være privat.

 

Mann på jobb på verksted

Arbeid
Hva vil ditt parti gjøre for å tilrettelegge for at vi skal få vanlige jobber?

 

Fremskritts-
partiet

Frp Eple 

Det er viktig at vi gjør det som er nødvendig
for at vanlige bedrifter skal ansette utviklingshemmede.

Da må vi ha gode ordninger som belønner disse bedriftene.
Arbeid med bistand er et godt tiltak, der NAV betaler deler av lønnen,
og stiller med en som hjelper deg.

FrP vil også gjøre det lettere å få trygd som del av vanlig lønn. 

 

 


Elev på kokk og servitør utdanning

Utdanning

Utdannelse er viktig for å få jobb også for oss.
Hva vil ditt parti gjøre for å gi oss en bedre utdannelse?

 

Fremskritts-
partiet

Frp Eple 

Alle skal få et tilrettelagt utdanningstilbud der de bor.

FrP vil gi mer penger til kommunene
slik at de kan gi dette tilbudet.

Pengene skal følge eleven.  

Hvis du flytter til en annen kommune,
vil den nye kommunen få penger til et tilrettelagt tilbud til deg.  

 

 

Dame og mann på motorsykkeltur

Ferie og fritid

Utviklingshemmede har ikke den samme muligheten som andre
til å reise på ferie,
fordi det blir alt for dyrt.
Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få like muligheter
som alle andre?

 

Fremskritts-
partiet

Frp Eple 

FrP mener det er viktig at også utviklingshemmede
får en fin ferie slik som andre nordmenn.
Vi vil  gi mer penger til kommunene
slik at de kan klare dette.
Denne retten følger personen  
selv om han flytter til en annen kommune.

 

  

Dame hos legen 

Helse
Utviklingshemmede opplever ofte å ikke bli tatt på alvor
eller forstått av leger og sykepleiere.
Hva vil ditt parti gjøre
for at vi skal få nødvendig hjelp og bli behandlet på en god måte?

 

Fremskritts-
partiet

Frp Eple 

Vi vil jobbe for at leger og sykepleiere i større grad
tar utviklingshemmede på alvor.

  

 

Mann som kler på seg

 

 

 

 

 

 

 

Hjem

Hva vil ditt parti gjøre
for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo
og hvem vi skal bo sammen?

 

Sosialistisk Venstreparti

 Svs logo Rød S og grønn V 

SV vil at boliger som blir bygget med støtte fra Husbanken
ikke skal ha flere enn fem leiligheter.
Det er viktig at utviklingshemmede skal kunne flytte
fra en bolig de ikke trives i. 

 

  

Blid mann med cowboyhatt hjemme i leiligheten sin


Hva vil ditt parti gjøre  
for at det skal bygges flere boliger som vi selv kan eie?

 

Sosialistisk Venstreparti

 Svs logo Rød S og grønn V 

For at folk skal kunne velge hvilken bolig de vil bo i,
må nye boliger bli bygget slik at de passer  for alle.
SV vil gi mer penger som Husbanken kan låne ut
slik at alle kan  få egen  bolig.

 

 

Mann som får hjelp til å lage mat hjemme.

Hva vil ditt parti gjøre
for at vi selv skal kunne bestemme
hvem som gir oss den hjelpen vi trenger?

 

Sosialistisk Venstreparti

 Svs logo Rød S og grønn V 

SV går inn for å gi rett til brukerstyrt personlig assistent (BPA).
Vi mener  at du skal være med på å bestemme
hvilken hjelp du skal ha og når du skal ha den. 

 

Mann på jobb på verksted

Arbeid
Hva vil ditt parti gjøre for å tilrettelegge for at vi skal få vanlige jobber?

 

Sosialistisk Venstreparti

 Svs logo Rød S og grønn V 

Det er viktig med tilrettelegging for arbeid i vanlige bedrifter,
for eksempel ved å bruke trygd som del av vanlig lønn.

Det må være flere plasser i varig tilrettelagt arbeid (VTA).
Penger til VTA skal være øremerket slik vi nå har vedtatt.
Nav må ha oversikt over  VTA og opplæringsplasser (VTO)

I tillegg mener SV at det er bra
om flere dagtilbud blir byttet ut med mulighet til arbeid. 

 


Elev på kokk og servitør utdanning

Utdanning

Utdannelse er viktig for å få jobb også for oss.
Hva vil ditt parti gjøre for å gi oss en bedre utdannelse?

 

Sosialistisk Venstreparti

 Svs logo Rød S og grønn V 

Alle har rett til å gå på sin nærskole.
Kommunene må få  ressurser som gjør det mulig.

Opplæringen skal være tilrettelagt.
og den skal bidra til at elevene får brukt sine evner.  

SV vil sikre at elever med utviklingshemming får kompetansebevis.

SV går inn for en ny 90-dagers garanti for ungdom.

Ingen skal stå uten utdanning eller aktivitet i mer enn 90 dager. 

 

 

 

Dame og mann på motorsykkeltur

Ferie og fritid

Utviklingshemmede har ikke den samme muligheten som andre
til å reise på ferie,
fordi det blir alt for dyrt.
Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få like muligheter
som alle andre?

 

Sosialistisk Venstreparti

 Svs logo Rød S og grønn V 

Alle mennesker har rett til å leve aktive liv,
og ferie er en del av det.
Det er naturlig  å reise på ferie,
også for mennesker med utviklingshemming.
Behovet for hjelp  i ferier  
bør være en del av det den enkelte får tildelt.

 

  

Dame hos legen 

Helse
Utviklingshemmede opplever ofte å ikke bli tatt på alvor
eller forstått av leger og sykepleiere.
Hva vil ditt parti gjøre
for at vi skal få nødvendig hjelp og bli behandlet på en god måte?

Sosialistisk Venstreparti

 Svs logo Rød S og grønn V 

SV er opptatt av at vi skal ha gode ordninger for tilsyn og omsorg.
Dette vil gjøre  at alle mennesker blir møtt  med respekt.
Leger, sykepleiere og annet helsepersonell
må være trygge i møte med pasientene sine.

 

 

 

Mann som kler på seg

 

 

 

 

 

 

 

Hjem

Hva vil ditt parti gjøre
for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo
og hvem vi skal bo sammen?

 

Kristelig
Folkeparti

KRF sin logo 

Kommunene må få nok penger til å sørge for et godt tilbud.
Om noen vil bo andre steder enn der kommunen tilbyr bolig,
må det være mulig å flytte.
Å velge hvor man vil bo,
er viktig for å trives. 
Hvis noen ønsker å flytte,
skal de ikke få dårligere hjelp. 

 

  

Blid mann med cowboyhatt hjemme i leiligheten sin


Hva vil ditt parti gjøre  
for at det skal bygges flere boliger som vi selv kan eie?

 

Kristelig
Folkeparti

KRF sin logo 

Vi vil gjøre det enklere å få egen bolig.
ved at det blir lettere  å få startlån.
Det er lurt å eie selv.
Noen ganger kan det være vanskelig
å få penger nok til å kjøpe.
Da er det lurt å leie først
og så få rett til å kjøpe boligen senere. 

 

Mann som får hjelp til å lage mat hjemme.

Hva vil ditt parti gjøre
for at vi selv skal kunne bestemme
hvem som gir oss den hjelpen vi trenger?

 

Kristelig
Folkeparti

KRF sin logo 

De som har brukerstyrt personlig assistent (BPA)
bør selv få være med på å ansette assistenten.

 

Mann på jobb på verksted

Arbeid
Hva vil ditt parti gjøre for å tilrettelegge for at vi skal få vanlige jobber?

 

Kristelig
Folkeparti

KRF sin logo 

For få utviklingshemmede er ansatte i vanlige bedrifter.

Vi vil at trygden kan være en del av lønnen

til en vet at jobben passer for den ansatte.  

 


Elev på kokk og servitør utdanning

Utdanning

Utdannelse er viktig for å få jobb også for oss.
Hva vil ditt parti gjøre for å gi oss en bedre utdannelse?

 

Kristelig
Folkeparti

KRF sin logo 

Vi vil sørge for at det er nok lærere
som vet hva utviklingshemmede trenger.

De skal få hjelp til å få en jobb når de  er ferdige med skolen.
Skolen må sørge for  nødvendige hjelpemidler. 

 

 

Dame og mann på motorsykkeltur

Ferie og fritid

Utviklingshemmede har ikke den samme muligheten som andre
til å reise på ferie,
fordi det blir alt for dyrt.
Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få like muligheter
som alle andre?

 

Kristelig
Folkeparti

KRF sin logo 

Vi vil gi støtte til ledsager,
slik at ferien ikke blir dobbelt så dyr som for andre.

 

  

Dame hos legen 

Helse
Utviklingshemmede opplever ofte å ikke bli tatt på alvor
eller forstått av leger og sykepleiere.
Hva vil ditt parti gjøre
for at vi skal få nødvendig hjelp og bli behandlet på en god måte?

Kristelig
Folkeparti

KRF sin logo 

Det må stilles krav til bedre kunnskap om utviklingshemmede
i utdannelsen til sykepleiere og leger.
Mennesker med utviklingshemning
er like verdifulle som alle andre.
Vi kjemper for at ingen skal bli sortert bort før de blir født. 

 

 

Mann som kler på seg

 

 

 

 

 

 

 

 


Hjem 

Hva vil ditt parti gjøre
for at vi skal få bestemme hvor vi vil bo
og hvem vi skal bo sammen?

Senterpartiet
 SP logo
Senterpartiet vil at alle skal kunne velge selv hvor de vil bo.
Alle skal kunne bo i nærheten av der de vokste opp
hvis de ønsker det.

 

  

Blid mann med cowboyhatt hjemme i leiligheten sin


Hva vil ditt parti gjøre  
for at det skal bygges flere boliger som vi selv kan eie?

 

Senterpartiet
 SP logo
Senterpartiet vil gi Husbanken mer penger
for å gjøre det lettere for utviklingshemmede
å eie og tilpasse boligen.

 

Mann som får hjelp til å lage mat hjemme.

Hva vil ditt parti gjøre
for at vi selv skal kunne bestemme
hvem som gir oss den hjelpen vi trenger?

 

Senterpartiet
 SP logo
Senterpartiet vil at de som trenger brukerstyrt personlig assistent (BPA)
skal ha krav på å få det.

 

Mann på jobb på verksted

Arbeid
Hva vil ditt parti gjøre for å tilrettelegge for at vi skal få vanlige jobber?

 

Senterpartiet
 SP logo
Senterpartiet vil gi varig pengestøtte til lønn,
til personer med nedsatt funksjonsevne.

 


Elev på kokk og servitør utdanning

Utdanning

Utdannelse er viktig for å få jobb også for oss.
Hva vil ditt parti gjøre for å gi oss en bedre utdannelse?

 

Senterpartiet
 SP logo
Senterpartiet vil gi alle rett til videregående opplæring
som er tilrettelagt for deres behov.
All ungdom skal få rett til å delta i en elev- og ungdomsbedrift.

 

 

Dame og mann på motorsykkeltur

Ferie og fritid

Utviklingshemmede har ikke den samme muligheten som andre
til å reise på ferie,
fordi det blir alt for dyrt.
Hva vil ditt parti gjøre for at vi skal få like muligheter
som alle andre?

 

Senterpartiet
 SP logo
Kommunene har ansvar for å gi utviklingshemmede tilbud om fritid og ferie. 
Senterpartiet mener alle kommuner bør legge til rette for dette.
Kommunene får støtte fra staten,
til ferie- og fritidsopplevelser til barn og unge.  
Vi ønsker samme støtten til voksne utviklingshemmede.

 

  

Dame hos legen 

Helse
Utviklingshemmede opplever ofte å ikke bli tatt på alvor
eller forstått av leger og sykepleiere.
Hva vil ditt parti gjøre
for at vi skal få nødvendig hjelp og bli behandlet på en god måte?

Senterpartiet
 SP logo
Helsetjenestene våre skal være like gode og like tilgjengelige for alle.  
Tilbudet om opptrening på sykehusene er særlig viktig for utviklingshemmede.
Senterpartiet vil arbeide for at dette er et tilbud for alle, samme hvor du bor i landet

 

Tips noen om siden