Foto av Stortinget

Samfunn og partipolitikk

Saker om stortings- og kommunevalg, partienes oppslutning og partienes standpunkter i aktuelle saker presenteres på disse nettsidene.

 • Stortingsvalget 2017

  19.03.2017
  Stortingsvalget 2017
 • Foto av stemmeseddel

  Stortingsvalget 2013

  27.03.2013
  Mennesker med utviklingshemning deltar i svært liten grad i våre demokratiske organ. Valgdeltakelsen blant personer med utviklingshemning er lav. NFU forsøker gjennom kurs og opplysningsarbeid å rette på denne situasjonen.
  Stortingsvalg

Tips noen om siden